Những câu hỏi dành cho nhà đầu tư khi chuẩn bị đầu tư vào bất động sản

Dành cho các nhà đầu tư bất động sản hoặc đang có nhu cầu chuẩn bị đầu tư vào bất động sản

Khẩu quyết “Hai từ và Ba câu hỏi” đơn giản để chuẩn bị đón bão Bất động sản?

Khi người người bắt đầu thủ thỉ nhau mua đất chỗ này tốt, chỗ kia tốt. Khi chỗ nào cũng nghe người ta hỏi nhau: Đang mua đất ở đâu đấy? Khi lạc quan được đẩy lên cao độ: Mua là thắng đấy!!! Người ta bắt đầu quên đi giá trị thật của Bất động sản. Đấy là lúc bạn bắt đầu phải cảm thấy sợ hãi, lo lắng về một kịch bản xấu cho cả thị trường

Và bạn bắt đầu nên nghĩ dần xem cần chằng chống gì cho cái giỏ đầu tư của mình để sẵn sàng đón cơn bão đang kéo tới phủ lên cả thị trường Bất động sản. Cơ cấu lại giỏ đầu tư của mình để chắc chắn rằng, bão có đến thì mình vẫn bình an vô sự

Cùng soi lại giỏ đầu tư của mình với Khẩu quyết “Hai từ và Ba câu hỏi” đơn giản

Từ thứ nhất: Lượng sức. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lượng xem năng lực tài chính của mình đến đâu? Kiểm tra lại ngay các khoản vay nóng, vay nguội, vay ngân hàng, vay bạn bè, người thân để đầu tư. Đây là khoản đầu tiền cần đưa về thế kiểm soát được, vì nếu thị trường xấu, đây sẽ là nhát dao đầu tiên đâm sau lưng ta

Từ thứ hai: Dòng tiền. Bất động sản nào đang tạo ra dòng tiền thì đánh trọng số cao trong ưu tiên giữ lại. Cái nào cần đầu tư thêm để tạo dòng tiền thì cân đối xem có đầu tư ngay không? Cái nào vẫn ở chỗ hoang vu, không tạo ra dòng tiền thì giảm điểm trọng số để cho ra khỏi giỏ. Dòng tiền sẽ là thứ cứu cánh cho mình khi thị trường trững lại

Kịch bản đẹp sẽ là: Tính toán lại các khoản vay, bán đi các bất động sản không tạo ra dòng tiền ở các khu vực không có tiềm năng về dài hạn, bù đắp vào các khoản vay đó. Còn dư tiền mặt thì tích trữ, đầu tư cẩn trọng - Thị trường xấu thì Tiền mặt là vua

Vậy dựa vào đâu để chọn ra cái nào cần bán, cái nào cần giữ lại? Với mỗi bất động sản trong giỏ, hỏi nó 3 câu hỏi đơn giản:

Câu hỏi 1: Tôi có phải vay để mua Bất động sản này không?

Câu hỏi 2: Nó có đang tạo ra thu nhập hàng tháng cho tôi không? Có thể làm gì, đầu tư thêm gì để nó ra dòng tiền không?

Câu hỏi 3: Trong 3 năm tới, Bất động sản này có tiềm năng tăng giá đều không? Khu vực của Bất động sản này có tiền năng phát triển không?

Ưu tiên sẽ là giữ lại những thằng tăng giá tốt mà có dòng tiền, bán khẩn trương các chú chỉ tăng do thị trường ảo, pháp lý không chắc, không tạo ra dòng tiền.